TTA speelt: vrienden voor het leven

Tijdens de internetrepetitie van vrijdag 18 december speelt Terugspeeltheater Amsterdam verhalen rondom het thema ‘Vrienden voor het leven?’. Je bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij voorstelling die bij te wonen is via ons kanaal op Zoom. De repetitie begint om één uur en duurt tot drie uur ’s middags.

Mocht je bij de voorstelling aanwezig willen zijn, willen we je vragen je eigen ervaringen rondom dit thema te delen middels het formulier hieronder. Uiteraard worden uw antwoorden alleen gebruikt voor het spelen tijdens deze voorstelling en naderhand verwijderd.

    ZET DE PUNTJES OP DE ë