TTA blikt vooruit!

Tijdens de internetrepetitie van donderdag 11 maart speelt Terugspeeltheater Amsterdam verhalen rondom het thema ‘U heeft de toekomst!’. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij voorstelling die bij te wonen is via ons kanaal op Zoom. De repetitie begint om half elf ’s ochtends en duurt tot half 12, waarna er nog een korte nazit is tot kwart voor twaalf.

Mocht u bij de voorstelling aanwezig willen zijn, willen we u vragen uw eigen ervaringen rondom dit thema te delen middels het formulier hieronder. Uiteraard worden uw antwoorden alleen gebruikt voor het spelen tijdens deze voorstelling en naderhand verwijderd.

Zodra u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u uw eigen antwoorden per e-mail retour en leest u ook op welk kanaal u 11 maart kunt afstemmen!

    ZET DE PUNTJES OP DE ë